Om Vejles Vægtere

Vejles Vægterlaug

Vejles Vægterlaug blev stiftet i 2003 på opfordering af Vejle Kommune. I dag er der 5 vægtere til at varetage vægtergangen i Vejle. Vægtere går 2 ad gangen i juli og august måned, hver torsda og fredag. Vægtergangen starter kl. 19:00 til kl. 21.00.

Ved juletid går vægterne lørdag og søndag (fra 1.ste weekend i advent) fra kl. 14.00 til kl. 16.00.

I ugen op til 23.december går vægterne hver dag.

RUTEN: Bryggen - Den Smidtske Gård - Klostergade - Det gamle Rådhus - Torvegade - Nørregade - Palast Passage - Bygningen - Nørretorv - Vestergade - Nørretorv - Grønnegade - Kirketorvet Foldegade - Søndergade - Bryggen


Vægternes Historie

Fra 1681 fik større byer Tranlamper i

gaderne. Ved kongelig forordning af 1683 om "Gadelygter og Nattevægtere" blev det gjort pligtigt at have nattevægtere i alle landets købstæder. Tårnevægter skulle råbe ned til gades vægtere "HOV VÆGTERE - KLOKKEN ER SLAGEN" og dette råbte bar vægterne den ganske stad rundt. Vægternes funktion ophørte på forskellige tidspunkter, det afgjorde bystyret. I Vejle sluttede vægterne deres gerning i 1882. Landets sidste vægter gik i Ribe indtil 1902.

Vægtersangen

Vægterne skulle , efter "klokken er slagen..." afsynge et vægtervers, der passede il timen. Vægterversene fra kl. 8 aften til kl. 5 morgen er med sandsynlighed skrevet af salmedigteren Kingo (1634-1703). Melodien til vægterversene stammer fra en katolks valfartsmelodi fra 1500-tallet.


Vægternes Bevæbning

I starten var vægterne bevæbnet med kårde, sværd eller spyd og ellers udstyret med alarmhorn og lygte. Senere blev "MORGENSTJERNEN" det symbolske enhedsvåben for vægterne. Den "MORGENSTJERNE", Vejles Vægtere går med, er en tro kopi af Vejles Købstads gamle "MORGENSTJERNE". Uniformer og det øvrige udstyr er kopier efter gamle tegninger og malerier.

Danmarks Vægterlaug

Vejles Vægtere er ligesom Vejle by optaget i Det Europæiske Natte- og Tårnvægterlaug. Vejles Vægtere repræsenterer hvert år Vejle ved vægtertræf rundt om i Europa. Vægterne er også optaget i Danmarks Vægterlaug.